www.factory.com.hk

陽江手袋織帶

- -

 

 


訂購須知
 • 客戶可瀏覽網站, 挑選電話繩款式、顏色和配件 
 • 查詢或報價, 可致電(852) 2524 1106 或電郵sales@factory.com.hk 或傳真至(852) 2418 2300  
 • 如客戶提供文字圖案, 以AI 或 CDR格式為最佳
 • 圖檔格式轉換, 一般不收任何費用, 視乎圖案文字的複雜度
 • 歡迎客戶提供專色號作校對
 • 樣版確認後, 數量5000個或以下, 生產需時10-14個工作天
 • 如有指定收貨日期, 客戶落單時請清楚說明 
收費標準
 • 標準單色制板費150元.  數量5000條或以上, 豁免所有制板費  
 • 絲印顏色每色每面約HK$ 0.15/條 
 • 訂單確認前要求打樣版, 須付最少HK$ 300, 視乎絲網顏色多少而定.  訂單確認後退回所有費用
 • 我司為客戶提供一次之打版服務, 如打版超過一次, 須另付最少HK$ 200樣版費
 • 如打樣版後, 客戶要求更改絲印圖, 須另付製板及樣板費
 • 訂單HK$ 3000或以上, 免費提供本地送貨.  每張訂單只包括一個送貨點, 如多於一個地點, 需另加運輸費, 費用另議
 • 訂單HK$ 3000以下, 客戶可自行提貨, 或運費到付 
 • 機場、展覽館、碼頭倉、收費倉、東涌或離島或個別偏遠地區, 費用另議
 • 如送貨點沒有電梯直達, 費用另議, 歡迎查詢 
付款方法
 • HKD 1,000 或以下之訂單, 落單時須付貨款之全數
 • HKD 30,000 或以下之訂單, 落單時須付貨款之50%, 餘數收貨時須付清
 • HKD 30,000 以上之訂單, 落單時須付貨款之30%, 餘數收貨時須付清  
 • 付款可選擇以現金, 公司支票, 銀行入賬或網上轉賬 
 • 如以銀行入賬或網上轉賬付款, 請將收據傳真至(852) 2418 2300
 • 客戶亦可親臨本公司確認訂單, 直接繳付按金或貨款  

Powered by ABCHK.com