www.factory.com.hk

陽江手袋織帶

- -

 

 訂購須知
 • 查詢可致電(852) 2524 1106 或電郵sales@factory.com.hk 或傳真至(852) 2418 2300  
 • 客戶須提供圖案文字的專用檔(AI 或 CDR格式).  否則, 客戶或須另付圖檔轉換費, 視乎圖案文字的複雜度
 • 因不織布底紋深, 加上絲印工序, 圖案文字尺寸建議不應少於5mm
 • 標準絲印面積15x15cm. 如超過此面積, 絲印費以我司確認為準
 • 樣板色卡跟做貨布色, 10%色差屬可接受範圍. 布顏色以生產前樣板為依歸 
 • 如客戶對絲印顏色有要求, 請提供專色號作校對
 • 樣版確認後, 數量5000個或以下, 生產需時10-14個工作天
 • 如有指定收貨日期, 客戶落單時請清楚說明 
收費標準
 • 一般絲印顏色每色每面HK$ 0.15 /個; 專色或金銀色每色每面HK$ 0.20/個.  超過標準絲印面積則另議 
 • 1500只或以上訂單, 菲林及絲網費全色.  1500只以下, 絲網費每色HK$ 150計算 
 • 訂單確認前要求打樣版, 須付最少HK$ 300, 視乎絲網顏色多少而定.  訂單確認後退回所有或部分費用
 • 我司為客戶提供一次之打版服務, 如打版超過一次, 須另付每次最少HK$ 300樣版費.  圖案錯漏例外, 由我司承擔費用  
 • 如打樣版後, 客戶要求更改絲印設計, 須另付絲網製板及樣板費.  費用視乎印刷顏色及製作方法而定 
 • 訂單HK$ 3000或以上, 免費提供本地送貨.  每張訂單只包括一個送貨點, 如多於一個地點, 需另加運輸費, 費用另議
 • 訂單HK$ 3000以下, 客戶可自行提貨, 或運費到付 
 • 機場、展覽館、碼頭倉、收費倉、東涌或離島或個別偏遠地區, 費用另議
 • 如送貨點沒有電梯直達, 費用另議, 歡迎查詢 
付款方法
 • HKD 1,000 或以下之訂單, 落單時須付貨款之全數
 • HKD 30,000 或以下之訂單, 落單時須付貨款之50%, 餘數收貨時須付清
 • HKD 30,000 以上之訂單, 落單時須付貨款之30%, 餘數收貨時須付清  
 • 付款可選擇以現金, 公司支票, 銀行入賬或網上轉賬 
 • 如以銀行入賬或網上轉賬付款, 請將收據傳真至(852) 2418 2300
 • 客戶亦可親臨本公司確認訂單, 直接繳付按金或貨款  

Powered by ABCHK.com