www.factory.com.hk

陽江手袋織帶

- -

 

 

 
             

­香港新界葵涌打磚坪街 68號,和豐工業中心 21 樓 2124 室
中國廣東省陽江市江城工業區
聯絡人: 楊先生
電話: (852) 2524-1106
傳真: (852) 2418-2300
電郵: sales@factory.com.hk            

 

                   

 

Powered by ABCHK.com